SMEs & European Economy – Kobiler & Avrupa Ekonomisi

cropped-header-turkish-coffee-briefings

TurkishCoffeeBriefings-Turkonfed

TÜRKONFED has become member of UEAPME, Europe’s main business NGO for the small and mid- sized entreprises and inaugurated its Brussels Office on 17 November 2014 . As ‎Turkey’s leading business organisation representing small and medium sized companies as well as having as member the main business organisation TÜSİAD as member, TÜRKONFED‎become a new channel of Turkey’s integration to the EU.

On this occasion, a session of Turkish Coffee Briefings was held on 18 November with the Mr Süleyman Onatça, President of TÜRKONFED, as speaker. In the debate the following points are discussed among the participants:

– Impact of the EURO zones crisis on the Turkish companies

– Transposition of the single market rules and laws to the Turkish legal order

– Transatlantic partnership, TTIP talks and Turkish business interests.

– Importance of opening new chapters in Turkey’s EU membership negotiations, especially those on the single market, energy and the rule of law.

_____________________________

Türkkonfed, Avrupalı küçük ve orta ölçekli iş dünyası temsil kuruluşlarının çatı kuruluşu UEAPME’nin üyesi olmuş ve Brüksel’de 17 Kasım 2014’te Brüksel ofisini açmıştır.

Bu girişimiyle, TUSIAD’ın da üyeleri arasında bulunduğu TURKONFED Türkiye’nin önde gelen küçük ve orta ölçekli iş dünyası temsil kuruluşu olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde önemli yeni bir kanal oluşturdu. 

Türk Kahvesi Brifingleri 18 Kasım’da TURKONFED Başkanı Süleyman Onatça’nın konuşmacı olduğu bir toplantıya ev sahipliği yapmıştır. Türk iş dünyasının temsilcileri olan katılımcılarla gerçekleştirilen kahve sohbetinde aşağıdaki konulara değinilmiştir:

–  Euro bölgesi krizinin Türk iş dünyası üzerindeki etkileri

– Tek pazar yasaları ve kurallarının Türk hukuk sistemine aktarılması süreci.

– Transatlantik ortaklık, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakereleri ve Türk iş dünyasının çıkarları. 

– Tek pazar, enerji ve hukuk devleti alanlarını ilgilendiren AB müzakere başlıklarının açılmasının önemi.

Advertisement

Comments are closed.